Projekt: IMSIM– In-line Measurement and Simulation Integration in Manufacturing

Syftet med detta projekt är att genomföra en första undersökning om möjligheten att utvärdera in-line mätningar med tidsupplöst digital holografi med hjälp av avancerade processimuleringar och därigenom få en direkt återkoppling av momentana processtillstånd.

Denna teknikutveckling gör det möjligt att bygga små kompakta holografiska system med potential att integreras i befintliga processer. Det finns en stor potential i möjligheten att få en direkt länk mellan processimuleringar och tillverkning vilka slår igenom i flera av de styrkeområden som prioriteras inom Produktion2030.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: