Du läser
Projekt: IDAG – Additiv tillverkning har stor potential att positivt påverka hållbarhetsmålen

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: IDAG – Additiv tillverkning har stor potential att positivt påverka hållbarhetsmålen

  • Projektet Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturing (IDAG) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

IDAG ska förbättra den digitala infrastruktur som krävs för att skala upp nyttjandet av additiva tillverkningsmetoder i metall, berättar projektledare Ola Isaksson, Chalmers. En ”roadmap” för digitalisering och förslag till utveckling/lösning tas också fram.

Idag tvingar begränsningarna i nuvarande PLM-, ERP- och MES-lösningar den additiva tillverkningen (AM) att manuellt upprätthålla register i t.ex. kalkylblad – där det finns en benägenhet för fel samtidigt som det är arbetsintensivt och ett ineffektivt sätt att använda kvalificerad arbetskraft. De nuvarande arbetssätten saknar också standardisering och är fragmenterade från kärnsystemet, vilket innebär att analys av big data för att optimera produktkvalitet och produktivitet är nästintill omöjlig.

– Additiv tillverkning har stor potential att positivt påverka hållbarhetsmålen. IDAG underlättar samverkan och implementeringen av dessa teknologier då det ställs nya och tuffa krav på hantering av data, säger Ola.

Projektledare
Prof. Isaksson, Ola – Chalmers
[email protected]
+46 (0) 72 385 1243

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.