Projekt: IDAG – Additiv tillverkning har stor potential att positivt påverka hållbarhetsmålen

Projektet Infrastructure for Digitalization enabling industrialization of Additive manufacturing (IDAG) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

IDAG ska förbättra den digitala infrastruktur som krävs för att skala upp nyttjandet av additiva tillverkningsmetoder i metall, berättar projektledare Ola Isaksson, Chalmers. En ”roadmap” för digitalisering och förslag till utveckling/lösning tas också fram.

Idag tvingar begränsningarna i nuvarande PLM-, ERP- och MES-lösningar den additiva tillverkningen (AM) att manuellt upprätthålla register i t.ex. kalkylblad – där det finns en benägenhet för fel samtidigt som det är arbetsintensivt och ett ineffektivt sätt att använda kvalificerad arbetskraft. De nuvarande arbetssätten saknar också standardisering och är fragmenterade från kärnsystemet, vilket innebär att analys av big data för att optimera produktkvalitet och produktivitet är nästintill omöjlig.

– Additiv tillverkning har stor potential att positivt påverka hållbarhetsmålen. IDAG underlättar samverkan och implementeringen av dessa teknologier då det ställs nya och tuffa krav på hantering av data, säger Ola.

Projektledare:

Prof. Isaksson, Ola – Chalmers
ola.isaksson@chalmers.se
+46 (0) 72 385 1243

 

 

12 projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik.

Taggar: