Projekt: Hållbart utnyttjande av metallpulver i pulverbäddsbaserad additiv tillverkning

Additiv tillverkning (AM) av metalliska komponenter via pulverbäddsteknik framhålls generellt som mycket resurs- och materialeffektivt.

Emellertid råder stora brister i utnyttjandet av producerade pulver vilket i stor utsträckning beror på avsaknad av karakteriseringsmetoder som är relevanta för funktionen i maskiner för AM av metall. Målet med detta projekt är att designa och bygga en testutrustning för utvärdering av liksom anpassning till skiktutbredningsförmågan hos pulver för pulverbäddsbaserad AM, anpassning för potentiell användning av alternativa pulverkvalitéer. Därmed skapas möjligheter för såväl pulverproducenter som tillverkare av AM-komponenter att minimera pulversvinnet och maximera utnyttjandet.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: