Projekt: Giftfritt substitut för hårdkrom i volymtillämpningar


Här TiSurf är ett härdat nitrerat ytskikt på titan med utomordentlig kemisk och mekanisk beständighet.

Det här projektet undersöker möjligheterna att ersätta hårdkrombeläggningar på stål i volymapplikationer med den svenska innovationen TiSurf.

TiSurf är ett härdat nitrerat ytskikt på titan med utomordentlig kemisk och mekanisk beständighet. TiSurf har bevisligen minst lika goda egenskaper som kromlegeringar och används i rymdfarkoster, motorsport och andra specialtillämpningar med höga prestandakrav. Tillgången på titan och kväve är i stort sett obegränsad och det finns inga misstankar om att det skulle kunna finnas hälso- och miljörisker med TiSurf. Förutsättningarna för att ersätta hårdkrom med TiSurf är således goda, men för att lyckas behöver framställningsprocesser anpassade för massproduktion utvecklas och skalas upp.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: