Projekt: Från avlopp till resurs: Slutna vattenbalanser i industrin

I detta projekt kommer ett verktyg tas fram för att på ett systematiskt sätt utveckla företagsspecifika, långsiktiga strategier för kombinerad vatten- och energieffektivisering.

Vattenanvändning i industrin är en fråga som blir viktigare och viktigare, även i länder som Sverige där man historiskt sett inte har haft behov av åtgärder.

För att nå en så resurseffektiv produktion som möjligt måste dock denna fråga hanteras även här. I detta projekt kommer ett verktyg tas fram för att på ett systematiskt sätt utveckla företagsspecifika, långsiktiga strategier för kombinerad vatten- och energieffektivisering.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: