Projekt: Förbättrad metod för svetslagning av gjutjärnsgods


En del i det arbetet handlar även om att ta fram rekommendationer för svetslagning.

Det här projektet syftar till att undersöka hur svetslagning av gjutjärn påverkar materialet och dess förväntade egenskaper.

Målet är att minska mängden kostsam och resurskrävande kassation vid gjutgodstillverkning genom att öka kunskapen om och acceptansen för svetslagning som metod. En del i det arbetet handlar även om att ta fram rekommendationer för svetslagning.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar:


X