Projekt: Flexibla modeller för smart underhåll

Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion.

Vanligtvis kräver detta digitala modeller av fysiska komponenter och maskiner, så kallade digitala tvillingar. Inom detta projekt kommer olika typer av digitala tvillingar att utformas och utvärderas.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: