Du läser
Projekt: Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: Flexibel tillverkning av funktionella kopparbaserade produkter

  • Målet med det här projektet är att bidra till utveckling av additiv tillverkning för möjliggörande av innovativa produkter och processer och snabbare anpassning till marknadsbehov.

Projektet adresserar området flexibel produktion inom Produktion2030. Ökad flexibilitet skall kombineras med kortare ledtid för produkter med hög materialkostnad. Detta skall visas genom valda applikationer som definieras av SKF och EFD Induction när det gäller induktorer där koppar används och kopparbaserade produkter som definieras av Atlas Copco.

→ Läs mer om projektet här

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

→ Du hittar tidigare presentationer här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.