Projekt: Enabling superquality electric steel throught advanced use of data analytics in real time

Resultatet från idéprojekt kommer att beskriva hur man utnyttjar avancerad datateknik för att tillhandahålla en tillgänglig.

Detta projekt undersöker möjligheten att hantera bristen på kvalitativa elektriska stål för elektrifiering av fordonsflottan.

Resultatet från idéprojekt kommer att beskriva hur man utnyttjar avancerad datateknik för att tillhandahålla en tillgänglig, hållbar och organiskt växande dataanalysinfrastruktur för stålindustrin samt andra branscher som har en flexibel produktion med en varierad produktmix.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: