Du läser
Projekt: Enabling superquality electric steel throught advanced use of data analytics in real time

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: Enabling superquality electric steel throught advanced use of data analytics in real time

  • Detta projekt undersöker möjligheten att hantera bristen på kvalitativa elektriska stål för elektrifiering av fordonsflottan.

Resultatet från idéprojekt kommer att beskriva hur man utnyttjar avancerad datateknik för att tillhandahålla en tillgänglig, hållbar och organiskt växande dataanalysinfrastruktur för stålindustrin samt andra branscher som har en flexibel produktion med en varierad produktmix.

→ Läs mer om projektet här

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

→ Du hittar tidigare presentationer här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.