Projekt: DYNAMITE – Dynamisk interaktion mellan människa och automation

Detta görs med hjälp av smarta och innovativa lösningar för både fysisk och kognitiv automation.

Projektet DYNAMITE syftar till ökat samarbete och integration mellan människor och automationssystem.

Detta görs med hjälp av smarta och innovativa lösningar för både fysisk och kognitiv automation.

Idén är att skapa kollaborativa och kreativa produktionssystem, och därmed möjliggöra en dynamisk planering och fördelning av både uppgifter och resurser, för flexibel och proaktiv produktion.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: