Projekt: DWEL – Digital Weldability Test and Prototyping Platform

I detta projekt används en brett använd tillverkningsmetod, Metal Active Gas (MAG) svetsning, för att visa hur en digital provnings- och prototyptillverkningsplattform kan se ut.

Virtuell provning och framtagning av prototyper reducerar kraftigt mängden material, tid, energi och nedlagt arbete i produkt- och processutveckling.

I detta projekt används en brett använd tillverkningsmetod, Metal Active Gas (MAG) svetsning, för att visa hur en digital provnings- och prototyptillverkningsplattform kan se ut. Målet är att ersätta upprepad fysisk provning med digitala metoder.

Projektets resultat stöder cirkulär ekonomi (CE) i hela livskedjan för produkten vilket är centralt för hållbarhet.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: