Projekt: DiPP – Digitaliserad Prediktionsbaserad Produktionsoptimering


Industriella produktionssystem innefattar typiskt många processteg som genomförs av automatiska eller semiautomatiska maskiner.

Detta projekt ska testa idén att en tillverkningsmaskins unika responssignatur, tillsammans med information om omgivningen och produktionsutfallet kan användas för att generera en adaptiv digital tvilling.

Industriella produktionssystem innefattar typiskt många processteg som genomförs av automatiska eller semiautomatiska maskiner. Beroende på olika variabler, åldras dessa maskiner vilket påverkar både kvalitén på tillverkningssteget och resursbehovet. Befintliga system för tillståndsövervakning anpassar sig typiskt inte till varken det historiska utfallet eller predikterat framtida utfall vilket gör att många industriella produktionssteg idag genomförs på ett icke hållbart sätt med kvalitetsproblem, spill, kassaktioner, överkonsumtion av resurser etc. som följd.

Tanken är att den adaptiva digitala tvillingen ska används för att prediktera optimala produktionsutfall och därefter styra maskinen samt planera service och underhåll så att denna prediktering uppfylls.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: