Du läser
Projekt: DiLAM – Digitalized Large Scale Additive Manufacturing

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: DiLAM – Digitalized Large Scale Additive Manufacturing

  • DiLAM kommer stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att öka produktionsflexibiliteten och minska tiden till marknadsintroduktion.

Detta möjliggörs genom att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning i industriell produktion och produktutveckling av stora komponenter. Genom att tillämpa en helt digitaliserad värdekedja kommer DiLAM att demonstrera hur additiv tillverkning och digitalisering kan öka flexibiliteten och minska ingångströsklar och risker vid introduktion av storskalig additiv tillverkning för de deltagande slutanvändarna.

Projektledare
Emil Johansson
RISE IVF AB
[email protected]

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.