Projekt: DiLAM – Digitalized Large Scale Additive Manufacturing

DiLAM kommer stärka konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri genom att öka produktionsflexibiliteten och minska tiden till marknadsintroduktion.

Detta möjliggörs genom att förena de digitala och fysiska värdekedjorna för additiv tillverkning i industriell produktion och produktutveckling av stora komponenter. Genom att tillämpa en helt digitaliserad värdekedja kommer DiLAM att demonstrera hur additiv tillverkning och digitalisering kan öka flexibiliteten och minska ingångströsklar och risker vid introduktion av storskalig additiv tillverkning för de deltagande slutanvändarna.

Projektledare:

Emil Johansson
RISE IVF AB
emil.johansson@ri.se

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: