Projekt: Digitalisering av fogningsberedning

Genom denna ansats kan behov och hinder fastställas för digitalisering i dessa fall.

Idéen i detta digitaliseringsprojekt är att till stor del ersätta dagens metoder med numerisk simulering och på det sättet minska utvecklingskostnader och ledtider.

Ansatsen i detta projekt är att analysera behovet av och potential för simuleringsmetoder i beredningsprocesserna för ett antal demonstratorer/fogningsmetoder där simuleringsmetoder finns tillgängliga.

Genom denna ansats kan behov och hinder fastställas för digitalisering i dessa fall. Detta kan ge vägvisning för hur tillgänglig teknik kan tillämpas och vilka ytterligare utvecklingssteg som eventuellt kan vara nödvändiga för att genomföra digitalisering.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar:


X