Du läser
Projekt: Digilog – Digital and physical testbed for logistic operations in productions

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: Digilog – Digital and physical testbed for logistic operations in productions

  • DigiLog bygger på tre existerande testbäddar som kommer att kopplas samman via en digital modell och simulera en typisk modern logistikmiljö.

Testbäddsprojektet möjliggör test och experiment med olika konfigurationer av komponenter (olika transportfordon exempelvis truck till AGV, nivå av manuell vs automatisk hantering), förbinder dessa med hjälp av IoT och tillåter undersökningsformer av HMI och HRI-interaktion.

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

→ Du hittar tidigare presentationer här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.