Projekt: Digicast – Digitaliseringskoncept för två-materialgjutning

Detta kommer att leda till mindre spridning i produktion och mindre kassation eller omarbetning p.g.a. fogfel.

Syftet med projektet DIGICAST är att ta fram ett program som förser gjutledaren med förslag på åtgärder, som skall leda till en ökad träffsäkerhet av temperaturer vid gjutning i syfte att minska kassationer.

Gjutning är ett kritiskt processteg vid tillverkning av valsar. Kontroll av gjuttemperaturer möjliggör uppkomsten av en bra fog mellan det slitstarka hylsmaterialet och det billigare järnet i kärnan.

Idén med projektet är att digitalisera temperaturloggningen samt ta fram modeller för att kunna prediktera temperaturförloppen på ett bättre sätt samt föreslå vilka åtgärder ska tas och när kärnmaterialet ska gjutas. Detta kommer att leda till mindre spridning i produktion och mindre kassation eller omarbetning p.g.a. fogfel.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar:


X