Projekt: Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller

Det långsiktiga målet är att förbättra medverkande företags förmåga att utveckla, implementera och använda cirkulära produktionsbaserade affärsmodeller.

Detta projekt syftar till att utveckla, validera och demonstrera en metod för att implementera en cirkulär produktionsbaserad tjänsteaffärsmodell.

Design och implementering av cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller medför ofta betydande organisatoriska utmaningar och oförutsedda kostnader.

Syftet med projektet är att utveckla, validera och demonstrera en implementeringsmodell för cirkulära produktionsbaserade tjänsteaffärsmodeller med ekosystemperspektiv.

Det långsiktiga målet är att förbättra medverkande företags förmåga att utveckla, implementera och använda cirkulära produktionsbaserade affärsmodeller. Detta innebär högre kvalitet på implementeringsarbete samt ökad användning av cirkulära tjänster (inklusive hållbarhetsaspekter) samt förbättrad lönsamhet.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: