Projekt: Den tekniska innovationsfabriken

Syftet med projektet är att utveckla metoder för att ta vara på innovationer inom produktutveckling och produktionsutveckling parallellt.

Att ta vara på innovationer inom alla delar av ett tillverkande företag är helt centralt för att verksamheten ska stärka sin konkurrenskraft.

Syftet med projektet ”Den tekniska innovationsfabriken” är att utveckla metoder för att ta vara på innovationer inom produktutveckling och produktionsutveckling parallellt.

Komplexiteten i produktframtagning har förändrats på grund av ökade krav på miljömässig, social samt ekonomisk hållbarhet. Detta har lett till en ökad efterfrågan på innovationer om nya material och produkt- och produktionsprocessteknik, samt på nya affärsmodeller för ett bättre utnyttjande av produkter och material. Syftet med projektet är att öka innovation genom både tvärdisciplinära samarbeten och virtuell analys. Målet är att skapa en fabrik för kunskapsproduktion – en teknisk innovationsfabrik – där industri och akademi kan skapa och samarbeta, med modellering, simulering och visualisering som stöd genom innovationsprocessen.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar:


X