Du läser
Projekt: Demonstrating and testing smart digitalisation for sustainable production

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: Demonstrating and testing smart digitalisation for sustainable production

  • CSILabmiljön kommer genom tre demonstratorer utvärdera och testa digitala lösningar för att dela information, presentera instruktioner och öka den individuella resursplaneringen.

Dessa implementeringar kommer att möjliggöra en mer effektiv och flexibel informations- och produktionssystem genom att minska cykeltider, ge operatörerna minskar tiden från idé till genomförande av digitala lösningar och integrera olika hård- och mjukvarulösningar.

Projektledare
Åsa Fasth-Berglund
Chalmers tekniska högskola
[email protected]

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.