Projekt: Demonstrating and testing smart digitalisation for sustainable production

CSILabmiljön kommer genom tre demonstratorer utvärdera och testa digitala lösningar för att dela information, presentera instruktioner och öka den individuella resursplaneringen.

Dessa implementeringar kommer att möjliggöra en mer effektiv och flexibel informations- och produktionssystem genom att minska cykeltider, ge operatörerna minskar tiden från idé till genomförande av digitala lösningar och integrera olika hård- och mjukvarulösningar.

Projektledare:

Åsa Fasth-Berglund
Chalmers tekniska högskola
asa.fasth@chalmers.se

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: