Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: D3H – Data-driven disturbance handling

  • Produktionsstörningar orsakar stora kostnader och effektivitetsförluster i automatiserade produktionssystem.

Projektet D3H syftar därför till att digitalisera etablerade verktyg för hantering av produktionsstörningar (Disturbance Handling Tools, DHT) genom att göra dem datadrivna och effektivare.

Målet är att ta fram:

  • Beskrivna effekter av etablerade DHT
  • Riktlinjer för val av DHT vid ett specifikt störningsmönster
  • En verktygslåda av digitaliserad (data-driven) DHT
  • Nya förbättringstjänster anslutna till DHT
  • Digitaliserad spridning och utbildningsmaterial

 

→ Läs mer om projektet här

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

→ Du hittar tidigare presentationer här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.