Projekt: Circular Manufacturing in Energy Industry: An assessment of circular business model potential

En utmaning är att bestämma och tillämpa en systematisk metod som kan användas som stöd för att skapa en prisstrategi.

För att vinna konkurrensfördelar och vara delaktiga i utvecklingen inom cirkulär ekonomi (CE) vill Siemens erbjuda ”Gas turbine-as-service”, vilket är en väletablerad cirkulär affärsmodell.

Siemens har praktiserat en linjär affärsmodell i årtionden och därför finns många frågor kring den nya affärsmodellen. En av frågorna är ”Hur man bestämmer prissättning för olika produktvarianter genom att bestämma underhållskostnaderna i förhand”. En utmaning är att bestämma och tillämpa en systematisk metod som kan användas som stöd för att skapa en prisstrategi.

Genom detta projekt får Siemens en tydlig förståelse av potentialen med den cirkulära affärsmodellen och kommer ett steg närmare implementeringen av cirkulära produkter och produktionssystem. På lång sikt ger det ökad ekonomisk och miljömässig hållbarheten, samt bättre kundnöjdheten och kontroll över turbinerna.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: