Projekt: Blyfria kopparlegeringar i produkter och komponenter

Blytillsatser i kopparlegeringar görs för den ökade bearbetbarhet detta medför i materialet, men också av kostnadsskäl.

Det här projektet ska utveckla ny teknologi för tillverkning av komponenter i blyfria material.

Blytillsatser i kopparlegeringar görs för den ökade bearbetbarhet detta medför i materialet, men också av kostnadsskäl. Men bly är giftigt och skadar ekosystemet. Fram tills nu har dock medvetenheten om hälsoriskerna varit låg.

Målet för projektet är att utveckla och implementera metoder och arbetsprinciper för tillverkningen av produkter tillverkade av blyfria legeringar.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar:


X