Projekt: Automatiserad inspektion och andra möjligheter vid införandet av digitalröntgen i tillverkningsindustrin

Öka kundvärdet med oförstörande provning med digital röntgen i tillverkningsindustrin genom att exemplifiera och konkretisera fördelarna med teknologin.

Målet med projektet är att visa på det ökade kundvärdet med oförstörande provning med digitalröntgen i tillverkningsindustrin genom att exemplifiera och konkretisera fördelarna med teknologin.

Detta projekt syftar till att konkretisera och exemplifiera den stora potentialen till ökat kundvärde och ökad konkurrenskraft som finns i införandet av industriell digitalröntgen i den mer kvalitetskänsliga tillverkningsindustrin. Införandet möjliggör både automatiserad analys av den oförstörande röntgenprovningen men också ett ökat informationsuttag ur mätdata, vilket ökar konkurrenskraften hos svensk tillverkningsindustri samt bidrar till utvecklingen av en hållbar och resurseffektiv produktion.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: