Projekt: ATIT – Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin


Genom att ta reda på vad kunden egentligen söker efter kan företag utveckla sina erbjudanden och bidra till ökat värde för kunden och för kundens kund.

Vad är det egentligen kunden köper? Är det en lastbil som efterfrågas eller är det möjligheten till transport? Är den en reservdel eller en väl fungerande maskin som kunden vill ha? Genom att ta reda på vad kunden egentligen söker efter kan företag utveckla sina erbjudanden och bidra till ökat värde för kunden och för kundens kund.

Det finns en stor möjlighet för små och medelstora företag att skapa nya intäkter med en tjänstelogik. I projektet Avancerade tjänster i tillverkningsindustrin får företag hjälp med just detta. Genom ATIT-modellen kan företag se nya möjligheter med ett ökat tjänstefokus och implementera dem i verkligheten.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar:


X