Projekt: ÅTER PRODUKT – Effektiv ÅTERtillverkning genom användning av lean-principer och PRODUKT livscykeldata

Återtillverkning är en komplex process med osäkerhetsfaktorer som till exempel kvalitetsvariationer hos de stommar som kommer till återtillverkningsanläggningen.

Målet med projektet ÅTER PRODUKT är att utveckla stödmetoder för att implementera lean-principer och effektiv användning av produktlivscykeldata för att öka konkurrenskraften hos svenska återtillverkningsföretag.

Återtillverkning är en industriell process där begagnade produkter får nytt liv. Genom användning av lean-principer och produktlivscykeldata för att utveckla stödmetoder, produkternas design och företagens affärsmodeller, kan lönsamhet och konkurrenskraft hos svenska återtillverkare ökas. Återtillverkning är en industriell process där använda produkter (stommar) återställs till en kvalitet som är bättre eller sämre än ursprungligt skick.

Återtillverkning är en komplex process med osäkerhetsfaktorer som till exempel kvalitetsvariationer hos de stommar som kommer till återtillverkningsanläggningen. Genom att använda lean-principer och produktlivscykeldata kan osäkerhetsfaktorerna reduceras och en mer effektiv, flexibel och kundanpassad återtillverkningsprocess kan uppnås.

Resultat från projektet förväntas bli förbättrade återtillverkningsprocesser genom kortare ledtider, minskade kostnader, ökad miljöprestanda och förbättrad produktkvalitet.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar:


X