Projekt: ASPIRE – Automation solutions for production deviation management

Avsikten är att förbättra den senaste tekniken och ge viktiga lösningar och erfarenheter för ökad digitalisering och automatisering inom industrin.

Projektet ASPIRE utvecklar ett modellramverk som identifierar och beskriver behoven av support, information och automation.

Detta baseras på fallstudier som utförs hos partnerförtag inom industrin med en metod som guidar företag att specificera ett sådant behov, för att sen användas för efterföljande investeringar i användningen av sådana tekniska lösningar för att bättre hantera en frekvent omplanering av produktionen till följd av förekommande avvikelser.

Avsikten är att förbättra den senaste tekniken och ge viktiga lösningar och erfarenheter för ökad digitalisering och automatisering inom industrin.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar:


X