Projekt: AMtoFlexs – Additivt tillverkade verktygsdelar för flexibel produktion och optimerade produktegenskaper

AMtoFlex tillverkningsstrategi har även en positiv inverkan på verktygens prestanda genom minskade cykeltider och genom bättre egenskaper på tillverkade komponenter.

Projektet AMtoFlexs mål är att stärka konkurrenskraften för den svenska tillverkande industrin genom ökad produktionsflexibilitet inom den svenska verktygsindustrin.

Detta kommer att genomföras medelst innovativ verktygsdesign, tillverknings- och monteringsstrategi genom att tillämpa nydanande teknologier så som additiv tillverkning. Genom att utnyttja de digitala fördelarna med additiv tillverkning kan förutsättningar för en flexibel leverantörskedja skapas.

AMtoFlex tillverkningsstrategi har även en positiv inverkan på verktygens prestanda genom minskade cykeltider och genom bättre egenskaper på tillverkade komponenter. Dessutom bidrar AMtoFlex till en hållbar produktion genom kraftigt reducerat materialspill, högre utnyttjandegrad av ingångsmaterialet vilket i sin tur bidrar till cirkulär ekonomi.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: