Projekt: AKTA – Automation of Kitting, Transport and Assembly

Strategiska beslut och transparens måste prioriteras för att minska suboptimeringar mellan dessa avdelningar.

För att förbli konkurrenskraftiga inom svensk produktion måste företagen tillämpa smart automation på alla nivåer.

Målet med projektet AKTA är att öka användning av automatisering inom materialförsörjningskedjan, från lager till slutmontering. Strategiska beslut och transparens måste prioriteras för att minska suboptimeringar mellan dessa avdelningar.

Resultatet kommer att leda till ökad flexibilitet, minskade ledtider, ökad kvalitet, gemensam strategi, automation från lager- till slutmontering och ett mer dynamiskt produktionssystem.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: