Du läser
Programkontorets logg: Produktionsinnovation på utrullning

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Programkontorets logg: Produktionsinnovation på utrullning

Vi har den senaste tiden arbetat intensivt med att uppgradera Kunskapsförmedlingen, där vi nu lagt till en funktion även för doktorandkurser. Vi har haft en stor mängd aktiva testare av den nya portalen och den är nu i full drift. Fortfarande kan det dyka upp en del skönhetsfläckar ju fler användare vi får in, men grundfunktionerna finns där och vi tar gärna emot förslag på förbättringar. Vi välkomnar alla doktorander inom produkt- och produktionsutveckling att anmäla sig till kurser, liksom alla som ger kurser inom området att lägga upp sina kurser här – kontakta gärna Sabina Rebeggiani som ansvarar för hemsidan.

Vi driver också på vårt kontinuerliga arbete med produktionsinnovation där vi som bäst håller på att förbereda en bredare utrullning för praktisk implementation av resultaten. Det här är något som vi gör i samarbete med Produktionslyftet vilket känns både inspirerande och roligt. Det är ett väldigt spännande projekt som vi verkligen ser fram emot, samtidigt som vi har haft turen att vi ännu bara är i planeringsstadiet tillsammans med företagen Permobil, Inission, Munkfors Sågar och SSAB. Med tanke på nuvarande omständigheterna med Covid-19, vi får mer tid till förberedelsearbetet med företagen som är engagerade och vi fokuserar på en plan med innovationsmöten under hösten.

Det lyckade konceptet med Teknikworkshoppar tar vi till oss även till produktionsinnovation, men också här har vi haft tur att ännu inte datumlagt några genomföranden under våren. Vi kommer att senarelägga starten, så även inom detta område har vi något roligt att se fram emot. Däremot kommer vi att genomföra våra disputationer som planerat nu i mars, däribland Lisa Larsson som försvarar sin avhandling inom produktionsinnovation. Tanken var att samlas på plats i Luleå den 26 mars – opponenten professor Minna Lanz från Tampere University of Technology liksom professor Monica Bellgran vid KTH och professor Mats Jackson vid Jönköping University – men nu genomför vi disputationen online istället. Utmaningar föder nya lösningar!

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.