Programkontorets logg: Paris, testbäddar och SPF-konferens

Nu startar vi taggen ”programkontorets logg” där vi varje vecka ger ett axplock av vad vi gjort under veckan (att få med allt skulle helt enkelt ta för mycket plats, så mycket spännande händer det inom produktionsområdet!). Här är vår första logg, håll till godo!

Flygfoto över Université Paris-Saclay

.
Förra veckan besökte Produktion2030 Frankrike och området Paris Saclay, där de intill Université Paris-Saclay utvecklar en plats i stil med Lindholmen med både universitet och forskningsinstitut. Vid det befintliga universitetet har de traditionellt fokuserat på energi- och materialforskning som nu kompletteras med forskning kring digitalisering, artificiell intelligens och smart produktion. Cirka 20 000 forskare och studenter kommer att ha sin arbetsplats i Paris Saclay när investeringen på 100 miljoner euro är sjösatt. Imponerande! Vi passade även på att hälsa på vid svenska ambassaden i Paris i samband med initieringen av det svensk-franska innovationssamarbetet inom smart produktion. Inspirerande och bra dagar!

Vi har även hunnit med att starta upp våra testbäddsprojekt, 12 stycken spridda över landet under överinseende av vår nya kollega Sima Valizadeh, ansvarig för testbäddssatsningen. Hon reser just nu runt och besöker alla dessa som arbetar för att utveckla smart digital industri. Just idag är hon hos RISE i Luleå, en av de testbäddsaktörer som vi arbetar med.

Nu signalerar vi också tydligare att vi även investerar i produktionsforskning, inte ”bara” i innovation och utbildning. Som en del i detta sponsrar vi SPF-konferensen – Swedish Production Symposium – som genomfördes i mitten av maj med rekorduppslutning och med deltagare från hela världen. Här presenterade bland andra Anna Öhrwall Rönnbäck och hennes doktorand Lisa Larsson de senaste rönen inom produktionsinnovationsforskningen – något vi säkert får tillfälle att återkomma till!

Cecilia Warrol
Programchef, Produktion2030