Programkontorets logg: nya smarta tjänster till tillverkningsindustrin och planering för Hannovermässan

Som många av er säkert har noterat så är Sverige partnerland till Hannovermässan, något som är viktigt för industrin – speciellt vår tillverkande – att känna till. Tyskland och Sverige behöver handla mer med varandra och för svenska företag innebär den tyska marknaden dessutom en perfekt språngbräda ut på den globala marknaden.

Produktion2030 kommer att vara partner i Hannover 2019-projekten och även ta med oss olika forsknings- och innovationsaktörer till mässan den 1-5 april. Vårt väletablerade fokus på digitalisering och Industri 4.0 gör oss till en naturlig samlingspunkt för alla intresserade. Planera gärna in detta redan nu – för du följer väl med till världens största industrimässa?

Lite närmare i tiden – men kanske lika viktigt för din planering – ligger vår tionde utlysning, ”Nya tjänster för tillverkande industri”. Här utmanar vi företagen, för detta är inte alldeles lättförklarat eller självklart. Varför smarta tjänster till just tillverkningsindustrin? Den viktigaste aspekten är att vi vill locka nya aktörer att jobba med industrins produkter, traditionellt är företagen ganska konservativa. För många sitter det långt inne innan de börjar arbeta med dataanalyser, IT-företag, sensorer eller nya affärsmodeller. Målsättningen är helt enkelt att hjälpa även de mindre tillverkande företagen att etablera en mer komplex verksamhet som alstrar mer pengar och därmed stärker konkurrensen. Vi söker helt enkelt smarta aktörer som kan och vill i samverkan med teknikindustrin hjälpa den att bli smartare!

Cecilia Warrol
Programchef, Produktion2030