Du läser
Programkontorets logg: Ny kunskap till nytta för företagen snabbare och mer effektivt

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Programkontorets logg: Ny kunskap till nytta för företagen snabbare och mer effektivt

  • Just nu pågår ett intensivt planeringsarbete inför årets teknikworkshoppar. Det är inte minst mina duktiga kollegor Roger Lundin och Jenny Bramell som gör ett jättejobb med att få ihop alltsammans.

Som ett komplement i år utökar vi dessutom samarbetet med Martin Friis och hans ansvarsområde testbäddar och de projekt som drivs inom området. Tanken är att se hur vi kan koppla samman dessa delar för att arrangera teknikworkshoppar med tema testbädd – förhoppningen är att det kan vara ett sätt att i nästa steg få företag att hitta in i testbäddarna för att där kunna göra konkreta saker. Du som är intresserad av att se befintliga och kommande teknikworkshoppar kan hålla dig uppdaterad här!

För några veckor sedan hade vi på programkontoret en konferens som var mycket givande. Det är roligt att se hur våra olika instrument hänger ihop tillsammans och verkligen bidrar till att företagen snabbare och mer effektivt kan dra nytta av den nya kunskap som tas fram inom Produktion2030. Det löper en röd tråd mellan alla satsningar, där vi förutom med Martin Friis också ska koppla oss närmare mot BG Rosén och hans utbildningsinstrument. Även här är syftet att ”speeda upp” kunskapsöverföringen till våra företag. Vi ser mycket fram emot att utveckla även det spåret.

Ytterligare en rolig sak, som vi har tagit upp och skrivit om i flera andra sammanhang, är hur fint Produktion2030 och Produktionslyftet jackar i varandra. Vi har knutit betydligt tightare band sinsemellan för att hitta fler synergier till företagens nytta. Det här är ännu ett sätt att få ut aktuell kunskap till företagen där vi sedan lång tid tillbaka haft ett informellt samarbete, ett samarbete som nu formaliserats genom att Produktion2030 går in som delfinansiär av Produktionslyftet. Det ger oss en möjlighet att lyfta vår samverkan en nivå där vi nu diskuterar hur vi på bästa sätt kan illustrera hur alla olika delar – inom både Produktion2030 och Produktionslyftet – hänger ihop med företagens bästa för ögonen. Vi vill visa hur exempelvis företag som är aktiva inom Produktion2030 kan gå vidare i sin utveckling med Produktionslyftet eller tvärtom, liksom hur vi kan väva in resultat från Produktion2030 i Produktionslyftets metodik.

Birgitta Öjmertz
Ansvarig för instrument SMF

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.