Du läser
Programkontorets logg: Hur ska vi ytterligare stärka vår arena?

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Programkontorets logg: Hur ska vi ytterligare stärka vår arena?

  • Vi har nyligen haft vår sexårsutvärdering och fått bra feedback på en hel del saker, bland annat hur vi arbetar med vår Produktion2030-arena eller plattform och våra olika instrument och verktyg.

Målsättningen är att skapa kunskap och paketera denna på olika sätt för att möjliggöra kompetens- och kunskapsöverföring mellan akademi och industri. Dessutom vill vi accelerera denna överföring där industrin ska lära sig om och testa ny teknologi samtidigt som institut och akademi bättre förstår industrins frågeställningar och tillämpningar. Det är dessa möten vi möjliggör med vår arena, men bara för att vi utvärderats positivt betyder inte att vi sitter nöjda. Tvärtom, nu fokuserar vi på vad mer vi kan göra. Hur ska vi arbeta och fungera långsiktigt för att ytterligare stärka vår arena?

Det här är ett arbete jag gör parallellt med mina fokusområden testbäddar och digitala värdekedjor för att ständigt tänka lite längre, kreativt utöka det vi idag gör bra och få en än bättre utväxling på allt vi gör. Detta gäller även inom testbäddsprojekten där vi hittat möjligheter att genomföra testbäddsworkshoppar, det vill säga en korskoppling mellan testbäddsprojekten och Birgitta Öjmertz SMF-instrument med deras framgångsrika teknikworkshoppar. Det är sådana möjligheter vi ständigt tänker på. Vi kommer angående detta att genomföra en pilot med en testbäddsworkshop på Elmia Produktionsmässor i Jönköping den 12-15 maj. Är du på plats så missa inte detta!

Vi har också fem nyligen godkända projekt inom utlysningen kring effektiva värdekedjor genom digitalisering där vi också vill skapa en effektiv överhörning. Här vill vi inom projektet Digitala Stambanan exempelvis fånga upp frågeställningar som de adresserar som vi kanske inte gjort. Som ett led i detta har jag ringt runt till alla nyblivna projektledare och bjudit in mig själv till deras uppstartsmöten med start hos Sandra Mattsson på RISE i Mölndal och projektet Scarce II. Det är ett konkret sätt att skapa överhörning och på plats se vad vi kan lära av varandra. Uppdraget inom Digitala Stambanan är lite bredare än i vanliga teknikutvecklingsprojekt då vi ska försöka måla upp en behovs- och kunskapsbild av vad som krävs för att digitalisera värdekedjorna och då kommer frågeställningar och resultat från de fem nya projekten att bidra på ett positivt sätt. Samtidigt kan de nya projekten snabbt få ta del av vad vi inom Digitala Stambanan gjort.

Cecilia Warrol och jag besökte nyligen testbäddsprojektet DigIn med Gunilla Sigvard på KTH och Lars Hansson på Scania. Projektet är förlagt till Scanias Smart Factory i Södertälje och fokus är digital infrastruktur för att möjliggöra Industri 4.0. Genom att arbeta i en testbädd tas nya koncept fram av de ingående parterna och testas/demonstreras omgående. Produktion2030 är väldigt intresserade av att förstå de olika testbäddsprojektens logik, vilka värde de skapar samt hur pass bra de fungerar. Det ger oss viktig input/viktiga inspel inför vårt arbete framöver så att vi kan utforma utlysningar och instrument på bästa sätt. Nästa vecka blir det besök i både Stockholm och Västerås då jag ska medverka på Automation Regions frukostmöten på båda orter för att berätta om Den Digitala Stambanan med fokus på Cyber Security. Även här handlar det om att skapa överhörning och samla kunskap kring hur vi ska jobba framåt, allt med tanke på hur vi bäst skapar mervärde i nästa steg av programmet.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.