Programkontorets logg: Från Sydkorea till Södertälje och testbäddssatsningen i full gång

För omkring två år sedan var jag i Seoul i Sydkorea där jag hade förmånen att träffa en viss professor No. Han var väldigt engagerad inom smart industri, digitalisering etcetera, så vi hade mycket gemensamt. Väl hemkommen till Sverige så hörde professor No av sig för att höra om jag kunde hjälpa honom med kontakter till svenska högskolor. Jag skickade honom de uppgifter han behövde och det slutade med att han hamnade på Mälardalens högskola.

Vi hoppar fram två år och veckans besök i Södertälje där ett par av våra testbäddar är belägna, ett besök som Produktion2030s testbäddsansvariga Sima Valizadeh och jag gjorde tillsammans. Där har de två testbäddar med KTH som huvudman; dels DigiLog (Digital and Physical testbed for Logistic operations in Productions) inom digital logistik med bland andra Scania och AstraZeneca, dels DigIn (Digital Infrastructure for smart manufacturing) där Scania också ingår tillsammans med bland andra PMH och Solme.

Sima och jag kunde med glädje konstatera att testbäddssatsningen är igång, rullar på bra och gör nytta. Vid en av testbäddarna mötte vi dessutom fem studenter från Sydkorea och vem tror ni var deras handledare? Professor No! En riktig solskenshistoria med praktisk nytta, där vi konkret hjälpt till att stärka kontaktytorna mellan länderna – allt i det gränslösa lärandets och frihandelns namn!

Cecilia Warrol
Programchef, Produktion2030