Programkontorets logg: Forskning och industri som stärker varandra

Den den 11 september, deltar vi på International Conference on Manufacturing Research på högskolan i Skövde. 

I veckan hade Produktion2030 ett möte med den svenska ”kommittén” för Hannover 2019, världens största industrimässa. Vi kommer som nämnts att bidra med seminarier och framförallt projektresultat, där det känns riktigt roligt att kunna bidra med något reellt och bra. Hannovermässan är viktig eftersom Tyskland är vår viktigaste handelspartner, men vad många inte tänker på är att 30 procent av mässbesökarna kommer från Asien och Japan – med andra ord i högsta grad relevant för svenska industriföretag.

Nästa vecka, med start den 11 september, deltar vi på International Conference on Manufacturing Research, ICMR. Den genomförs på Högskolan i Skövde och jag kommer bland annat att tala om hur vi kan lösa utmaningar med Industri 4.0 genom samverkan mellan akademi, institut och industri. På plats är 100 forskare från hela världen vilket är ett perfekt tillfälle för oss att berätta om Produktion2030 och den plattform vi etablerat. I och med Industri 4.0 ökar komplexiteten enormt vilket gör att industrin kräver alltfler högutbildade personer.

Produktion2030 ska också ha ett möte med Big Science Sweden i veckan, en annan gruppering som mer handlar om den svenska forskningsinfrastrukturen. Här ingår främst ESS och MAX IV där grupperingen jobbar mot industriella aktörer som Teknikföretagen och Produktion2030 för att se hur svensk industri kan dra nytta av anläggningarna. Även här rör det sig om expertkompetens, vilket är viktigt för svensk industri. Vi måste både ha en bred och stabil grund liksom en vass spets för att både bibehålla men också utveckla industrin eftersom det är på den vi bygger vårt välstånd – vilket sedan möjliggör forskningssatsningar. Detta är en loop som alltid gäller.

Cecilia Warrol
Programchef, Produktion2030När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X