Programkontorets logg: Forska fortare, ingenjör 4.0 och högaktuellt med nya tjänster för tillverkningsindustrin

Almedalen är en höjdpunkt i sig, men jag skulle ändå vilja lyfta några specifika sådana som jag tagit med mig från veckan som varit. Först vill jag slå ett slag för ABB och deras seminarium ”Forska fortare” om hur vi kan effektivisera användningen av statliga medel till forskning och vikten av samverkan mellan akademi och industri. Produktion2030 är ett lysande exempel på effektiviteten i samverkan, liksom övriga strategiska innovationsprogram. Vinnova trycker hårt på vikten av att alla som forskar i statliga verksamheter måste jobba tillsammans – det är ett lagarbete, inte en solokarriär. Vi är inte riktigt där än, men de strategiska innovationsprogrammen utgör bra plattformar. Detta är något alla är överens om, ingen nämnd ingen glömd.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg lyfte också visionen som Produktion2030 delar kring satsningen på Ingenjör 4.0 – kunskapsförsörjning och kompetensutveckling på smartare sätt, en investering i företagens personal. Kan vi snabbutbilda yrkesverksamma ingenjörer? Med resultat från Produktion2030s forskningsprojekt utvecklar vi kortare kurser på högskolenivå i den senaste tekniken, vilket vi bidrar till mer än något annat program. Detta är något banbrytande inom akademin som inte hade hänt utan regeringens industrisatsning och Vinnovas fokus på att stärka hela systemet.

Ännu en koppling till ABB är SynerLeap, där jag hade nöjet att träffa deras VD Peter Löfgren. Han var med all rätt mycket stolt över att flera av de företag som varit inne i SynerLeap har hamnat på Affärsvärldens 33-lista, ett kvitto på deras livskraft med rätt kunder och anpassning till storbolagssfären – SynerLeap är mer än ”bara” en inkubatorhubb inom ABB.

Det knyter också an till vår pågående utlysning ”Nya tjänster för tillverkande industri”; det krävs nya tjänster för att utvecklas och vi hoppas att även tjänste- och IT-företag söker till vår utlysning: Industrin behöver er och ni behöver industrin, försök hitta varandra! Det är inget lätt jobb men vi ska göra vårt bästa, något vi kommer att fokusera på under höstens arbete. Fram tills vi är åter i mitten av augusti önskar jag dig en härlig sommar!
.

Cecilia Warrol
Programchef, Produktion2030