Programkontorets logg – flexibel produktion


Magnus Wiktorsson har varit väldigt engagerad i skapandet av ett nytt KTH-campus i Södertälje, där fokus ligger på hållbar produktionsutveckling. Foto: White Arkitekter

Styrkeområdet flexibel produktion utgör ett hett område och det pågår många projekt i alla delar av styrkeområdet. Det kan handla om tillverkningsmetoder och automation, flexibla produktionssystem och industrinätverk, men kanske framförallt data, information och kunskapsstrukturer.

Ett komplement till Produktion2030s tillämpade projekt visades upp på en intressant konferens som jag var moderator på i början av december. Det var ett arrangemang av SSF – Stiftelsen för Strategisk Forskning – om generiska metoder och verktyg för framtida produktion. Det är åtta stora projekt som omsätter 400-500 miljoner kronor kring framtidens teknik inom produktion, vilket är verkligt intressant för Produktion2030s aktiviteter då det rör sig mer om grundforskning än vad vi driver inom våra projekt. Det var en inspirerande konferens där mycket handlade om flexibla tillverkningsmetoder (som vi för bara några år sedan inte kunde ana oss till), digitalisering ”överallt”, autonomitet, uppkoppling, molnet och så vidare. En riktigt häftig satsning som i samband med konferensen hade sin halvtidsavstämning; satsningen pågår i ytterligare 3-4 år.

Som alla märkt så sker det annars väldigt många satsningar på digitaliseringsinitiativ, både regionalt och nationellt, inte minst för små och medelstora företag (SMF). Att det är ett viktigt stöd i företagens kompetens- och teknikutveckling har nog ingen missat. Inom Produktion2030 har vi vår satsning Civilingenjör 4.0 som också knyter an till kompetensutvecklingen inom digitalisering där vi nu har fyra kursmoduler klara och fyra till som är under utveckling – en viktig samverkan inom svensk akademi under ledning av Bengt-Göran Rosén inom instrument Utbildning.

Personligen har jag varit väldigt engagerad i skapandet av ett nytt KTH-campus i Södertälje, där vi har ett fokus på hållbar produktionsutveckling. Det handlar både om nyanställningar och nya utbildningsprogram, liksom kursutveckling och labb-lokaler – allt med fokus på att etablera utbildning och forskning som är relevant för framtidens industriella produktion. Vi driver ju också ett testbäddprojekt inom Produktion2030, där vi är många som arbetat hårt tillsammans för att få till denna testbädd för ny teknik. I det projektet har vi ett tätt samarbete med Scania Smart Factory Lab som nu haft sina första visningar med ny teknik för produktionsutveckling och logistik.

En annan kul koppling till Produktion2030 är den resa som gjordes till Sydkorea för ett par år sedan och den fortsatta dialog vi haft med olika parter där. Det har nu utmynnat i ett godkänt Eureka-projekt mellan Sverige och Sydkorea på 30 miljoner kronor med bland annat Scania, Ericsson, svenska SMF och sydkoreanska partner. Projektet fokuserar på realtidslokalisering och logistikanalyser som utnyttjar bland annat 5G-teknik. Jag ser fram emot starten av detta till sommaren. Vi har även haft en gästprofessor från Sydkorea på plats under ett år och allt detta som en konsekvens av de kontakter som Cecilia Warrol och Johan Stahre fick under en resa – det är omöjligt att veta var saker och ting inleds och vad de leder till!

Magnus Wiktorsson, KTH
Expertgruppledare flexibel produktionNär du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X