Programkontorets logg: allt från rundabordssamtal till programinspelning!

Aktiviteterna under de senaste dagarna har omfattat allt från rundabordssamtal till programinspelning. Samtalet ägde rum på Näringsdepartementet mellan Produktion2030, RISE och Sweden India Business Council, SIBC, och handlade om testbäddar och vilka gemensamma nämnare vi kan hitta länderna emellan.

 
Programmet var en inspelning för ABBs YouTube-kanal i en serie som fokuserar på framtida teknik. Tema denna gång var AI och automation där jag, Dennis Helfridsson (ABB Robotics), K-G Ramström (Prevas) och en för mig ny och trevlig bekantskap Per Dannetun (Linköpings universitet) diskuterade framtid, möjlighet och utmaning. Slutklämmen blev att Sverige måste satsa mer på matematik, eftersom den är bärande i allt!

Kommande vecka har vi ett projektmöte kring den Digitala stambanan, ett joint project med vårt systerprogram PiiA. Den 13 juni har sedan Vinnova kallat till ett möte med alla strategiska innovationsprogram och Vinnväx-miljöer för en gemensam framtidsspaning. I det sammanhanget vill jag också lyfta Vinnovas nya generaldirektör Darja Isaksson som verkligen satsar på digitalisering. Kul!

Som alltid finns det en hel del administrativa plikter som också pockar på uppmärksamhet. Just nu gör vi ett omtag med alla kontakter mot forskarvärlden med uppdatering av person- och projektuppgifter – det är mycket som hela tiden förändras. RISE är också i omformning när nu även Swerea IVF ska inkluderas, vilket innebär att många projekt liksom testbäddssatsningar får en ny hemvist. Innovationssystemet har ett nytt och spännande landskap att se fram emot!

Cecilia Warrol
Programchef, Produktion2030X