Utlysning: Testbäddsprojekt för digitalisering i tillverkningsindustrin

Med det här erbjudandet ger Produktion2030 stöd till testbäddsprojekt. Projekten skall utnyttja existerande testmiljöer och leda till ökad digitalisering av svensk tillverkningsindustri.

Projekt kan finansieras med upp till 8 MSEK.

Minst 60 procent av projektets totala budget skall konsortiet finansiera.

Taggar:


X