Utlysning 03, höst 2015: Digitaliseringskoncept för industriell produktion som kan leda till innovation

UTLYSNINGSPERIOD: 2015-06-04 —› 2015-08-31

Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.

Utlysning 03, höst 2015: Digitaliseringskoncept för industriell produktion som kan leda till innovation

UTLYSNINGSPERIOD: 2015-06-04 —› 2015-08-31

Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.

Projekttiden skall löpa över högst 5 månader. Varje projekt finansieras med maximalt 500 000 kr. Hela utlysningen har en budget på 8 miljoner kr.
.

Utlysningen är öppen mellan 4 juni och 31 augusti 2015.

Tidigare utlysningar

Produktion2030 – hösten 2014

Det här är den första av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Fyra projekt kommer att finansieras med upp till 6,5 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

Produktion2030 – våren 2015

Det här är den andra av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Programmet pågår till 2018.