Produktion2030 om framtiden med Lean

I samband med TEKs årskonferens i Halmstad den 27 april 2017 samlades ett 25-tal deltagare från cirka 10-15 olika företag för att lyssna till ett seminarium med tema ”Framtiden med Lean”. Först ut var projektledare Sten Grahn från RISE IVF och Produktion2030 som under rubriken ”Lean industri” berättade om framtidens utmaningar och möjligheter, där fokus låg på produktionsområdet med tanke på automatiseringens nya möjligheter då digitaliseringsvågen bereder ut sig.

Utvecklingen av samverkande robotar och dess implementering blir allt mer aktuell och skapar helt nya arbetsplatser. Sten belyste även ett nystartat forskningsområde inom Produktion2030, ”En säkerhetsmodell för samverkande robotar” (SCOR), som kommer att beröra säkerheten mellan människa och robot.

Bland övriga talare ska nämnas Lars Wenström från Rejmes koncernledning som ersatte Einar Gudmundsson, koncernchef, som fått förhinder. Lars Wenström fick också motta Årets Leanpris i Halland och Nordvästra Skåne som representant för Rejmes. Dessutom medverkade Mike Danilovic, professor i industriell organisation med inriktning på innovation och Technology Management, från Högskolan i Halmstad.

På plats var även Produktion2030s Roger Lundin från RISE IVF som kommenterade att den utveckling som talarna tog upp även ”drabbar” de små och medelstora företagen. Som ett stöd inför dessa utmaningar kommer det under året därför att arrangeras ett antal teknikworkshoppar inom relevanta forskningsområden, bland annat i samarbete mellan Produktion2030 och olika IUC-bolag runt om i landet.

Mer vet roger.lundin@ri.se.