Produktion2030 – hösten 2014

UTLYSNINGSPERIOD: 2014-06-05 —› 2014-09-22

Det här är den första av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Fyra projekt kommer att finansieras med upp till 6,5 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

Produktion2030 – hösten 2014

UTLYSNINGSPERIOD: 2014-06-05 —› 2014-09-22

Det här är den första av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Fyra projekt kommer att finansieras med upp till 6,5 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

Aktuellt för utlysningen är forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar metoder, pilotsystem, testbäddar eller demonstratorer samt testar eller verifierar resultaten i verklig industriell miljö.

.

Sökande ska vara konsortier med minst tre företag samt minst tre universitet eller högskolor och forskningsinstitut. Dessa ska ha förmåga och intresse av att i samverkan utveckla nya lösningar samt bidra till målen för programmet. Respektive beviljat projekt kommer finansieras med upp till cirka 6,5 miljoner kronor.

.

Utlysningen öppnar den 5 juni och sista ansökningsdatum är den 22 september kl 14.00.

Tidigare utlysningar

Produktion2030 – våren 2015

Det här är den andra av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Programmet pågår till 2018.

Produktion2030 utlysning: Digitaliseringskoncept i industriell produktion

Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X