Utlysning 01, hösten 2014: The Produktion2030 Strategic Innovation Programme

UTLYSNINGSPERIOD: 2014-06-05 —› 2014-09-22

Det här är den första av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Fyra projekt kommer att finansieras med upp till 6,5 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

Utlysning 01, hösten 2014: The Produktion2030 Strategic Innovation Programme

UTLYSNINGSPERIOD: 2014-06-05 —› 2014-09-22

Det här är den första av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Fyra projekt kommer att finansieras med upp till 6,5 miljoner kronor och projektet ska genomföras inom något av programmets sex styrkeområden.

Aktuellt för utlysningen är forsknings- och innovationsprojekt som utvecklar metoder, pilotsystem, testbäddar eller demonstratorer samt testar eller verifierar resultaten i verklig industriell miljö.

.

Sökande ska vara konsortier med minst tre företag samt minst tre universitet eller högskolor och forskningsinstitut. Dessa ska ha förmåga och intresse av att i samverkan utveckla nya lösningar samt bidra till målen för programmet. Respektive beviljat projekt kommer finansieras med upp till cirka 6,5 miljoner kronor.

.

Utlysningen öppnar den 5 juni och sista ansökningsdatum är den 22 september kl 14.00.

Tidigare utlysningar

Produktion2030 – våren 2015

Det här är den andra av flera utlysningar inom det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030, som ska bidra till innovationsförmåga och ökad långsiktig konkurrenskraft i svensk tillverkningsindustri. Programmet pågår till 2018.

Produktion2030 utlysning: Digitaliseringskoncept i industriell produktion

Produktion2030:s tredje utlysning kommer att fokusera på digitalisering. Vi söker korta projekt med högt nyhetsvärde, där resultaten kan skalas upp för industriell användning.