Du läser
Öppen utlysning: Hållbart arbete i tillverkningsindustrin

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Öppen utlysning: Hållbart arbete i tillverkningsindustrin

  • I denna utlysning sätter Produktion2030 människan i centrum. Många varnar idag för akut brist på kvalificerad och produktiv arbetskraft. Samtidigt är det lång­siktiga klimathotet överhängande.

På många ställen i tillverkningsindustrin råder akut brist på kvalificerad och konkurrenskraftig arbetskraft. Det påverkar kraftigt svenska företagens förmåga att konkurrera globalt. Framtidens arbete bör utgå från människors förmågor och förstärka med hjälp av teknik för att göra jobben i industrin attraktiva, produktiva och socialt hållbara. Så många som möjligt bör ha möjligheter att jobba säkert, effektivt och kompetent. Anställda i industrin bör även ges verktyg för att effektivt bidra till minskad klimatpåverkan

Vad kan ni söka för
Forsknings- och innovationsprojekt inom Produktion2030:s industriella utmaningsområden med inriktning mot klimatmässig och social hållbarhet och fokus på kvalificerad arbetskraft inom tillverkningsindustrin.

Vem kan söka?
Högskolor, universitet och forskningsinstitut i samarbete med minst tre företag. Konstellationen ska ha minimum fem parter.

Hur mycket kan ni söka?
Max 5 miljoner kronor kan sökas för tre år med en stödnivå på högst 50 procent av projektets stödberättigande kostnader.

→ Läs mer om utlysningen här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.