Du läser
Produktion2030 besöker Kanada

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Produktion2030 besöker Kanada

  • Till hösten besöker Produktion2030 Kanada. Programchef Cecilia Warrol berättar mer om syftet med resan och varför valet föll på just Kanada.
+25
VISA GALLERI

Produktion2030 gör en studieresa till Kanada av många skäl: Kanada och Sverige har liknande näringsliv, som fordonsindustri, skog- och gruvindustri. Båda våra länder har ett ”norrläge” och ligger lite utanför sina huvudmarknader, USA respektive Europa, vilket medför att konkurrenskraft och utbildning är otroligt viktigt, säger Cecilia.

Kanada och Sverige har flera likheter, till exempel liknar ländernas välfärdssystem varandra. Just nu har Sverige och Kanada extra mycket gemensamt inom näringslivet eftersom Northvolt ska bygga en batterifabrik i Quebec, utanför Montreal. Satsningen innebär många nya gemensamma projekt mellan Sverige och Kanada, bland annat forskning och utveckling av produktionssystem för batterier.

Kanada ligger också i topp gällande utbildning, de är nummer två i världen (efter Sydkorea) när det gäller andelen av befolkningen med universitetsutbildning. Runt 68 % av Kanadas befolkning har högskoleutbildning och bland 55-64-åringar är andelen med en universitetsutbildning är högst i världen.

Flera svenska företag som Ericsson och Volvo Group har sedan länge FoU- samverkan (forskning och utveckling) i Kanada. Landet erbjuder attraktiva FoU-samarbeten för företag och universitet. Ericsson samarbetar med 20 universitet och har sedan 2013 investerat över 25 miljoner US-dollar i olika FoU-projekt med kanadensiska lärosäten.

– Från Produktion2030 vill vi bidra till att stärka samverkan mellan våra två länder, både mellan företag och forskningsaktörer. Därför kommer representanter från näringsliv, lärosäten och forskningsinstitut samt arbetsgivar- och fackförening medverka på resan, säger Cecilia och fortsätter:

Jag hoppas vi kan bygga fler broar mellan alla dessa aktörer så att samarbetet mellan våra länder kan fortsätta långt efter att Produktion2030 är avslutat.

Kompetens, hållbarhet och samverkan på agendan

Produktion2030:s resa till Kanada kommer fokusera på fyra områden:

  1. Kompetens: Hur ser Kanadas utveckling framåt ut inom bland annat grundutbildning, högre utbildning och fortbildning?
  2. Värdekedjan för elfordon: Förutom batterier, hur ser Kanadas leverantörsP2030 #1.24 Bilderna på sidan är från när Produktion2030 besökte Österrike hösten 2023. MATTHIAS HESCHL kedjor för eldrivna transporter och batterier ut?
  3. Hållbarhet och digitalisering: Kanada är ett stort och glest befolkat land – vilken roll spelar digitalisering för att utveckla hållbara lösningar i näringsliv och samhälle?
  4. Innovation och samverkan: Kanada erbjuder attraktiva avtal för samverkan företag – akademi. Hur fungerar dessa avtal? Vad kan Sverige lära?

– Jag ser verkligen framemot att få ta del av Kanadas satsningar på sin framtida konkurrenskraft och hur de tänker jobba med både utbildning och hållbarhetsfrågor: vad innebär cirkulär ekonomi i Kanada? Hur ser transport och energisystemen ut idag och om 20 år? Hur ser Kanada på Sverige? Inom vilka områden skulle P2030 #1.24 Kanada vilja samverka med Sverige?, säger Cecilia.

Internationell omvärldsanalys avgörande

Internationell omvärldsanalys och att skapa nya kontakter och nätverk med länder utanför Sverige är ett mycket viktigt arbete för Produktion2030. Sverige är ett litet land med begränsade resurser för att lösa alla de utmaningar vi har framför oss.

Vi måste samarbeta och inspireras av många andra länder för att klara av samhällsutmaningarna: från hälsa och sjukvård till smarta välfungerande städer och en hållbar industri med lägsta möjliga utsläpp, avslutar Cecilia.

Internationella samarbeten mellan forskare viktigt för att stärka utvecklingen

Produktion2030:s resa till Kanada kommer fokusera på fyra områden:

Även Produktion2030:s forskarskola besöker Kanada i höst. Det är doktorandstudenter från kursen International Production som kommer att träffa forskare och professorer från universitet samt forskare och teknikutvecklare inom industrin.

Ett av målen är att svenska och kanadensiska studenter ska hitta samarbeten, både här och nu och framöver i sina karriärer inom akademin och industrin. Internationella samarbeten mellan forskare är oerhört viktigt för att stärka kompetensutvecklingen i Sverige – och i Kanada. Kanada är sedan 2024 associerat till EU:s stora forskningsprogram Horisont Europa vilket betyder att forskare från de båda länderna kan samarbeta i projekt finansierade av programmet.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.