Testbädd Smart Produktion

Svensk tillverkningsindustri behöver en ny form av testbäddar, med specialisering inom digital och smart produktion. Att bygga nya testbäddar som motsvarar industrins krav innebär enorma investeringar. Ett smartare sätt är att uppgradera, anpassa och öka tillgängligheten till befintliga testbäddar som är inriktade på olika delar av tillverkningsområdet.

Mot den bakgrunden vill Produktion2030 skapa ett nationellt nätverk av testbäddar där digital teknik inom en rad tillämpningar kan testas. Genom att koordinera testmiljöer inom produktionsområdet till en gemensam plattform, kan Sverige erbjuda en bredd av testmiljöer för små och stora tillverkningsföretag som vill utveckla, effektivisera och digitalisera sin produktion.

 

Projektet Testbädd Smart Produktion omfattar idag 12 testbäddsprojekt med flera typer av specialisering. Dessutom ingår de två testmiljöerna:

  • Powertrain for Heavy Vehicles Application Lab, PMH (KTH)
  • Stena Industry Innovation Lab (Chalmers)

Kontakt:
Martin Friis, ansvarig testbäddsprojekt
martin.friis@teknikforetagen.se