Digitala Stambanan

Kan tillverknings- och processindustrin öka sin produktivitet och effektivitet genom att digitalt koppla ihop sina leverantörer? Denna utmaning är i fokus i projektet Digitala Stambanan.

I samband med industrialiseringen på 1800-talet byggdes stambanor för järnvägen för att effektivisera transporter av gods och människor. Industri 4.0 behöver en ny typ av stambana, den här gången för snabbt och friktionsfritt utbyte av digital information längs värdekedjorna. En digital stambana möjliggör effektiv användning av data mellan företagen på en digital marknad och ska koppla samman hela industrin; från råvaruleverantörer, via processindustri och tillverkningsindustri, till konsumenter.

 

Projektet Digitala Stambanan undersöker och kartlägger industrins behov och möjlighet till ett digitaliserat informationsutbyte. Målet är att förtydliga behovsbilden och värdet av digitala värdekedjor, plattformar och digitala marknader.

 

Digitala stambanan drivs gemensamt av de två strategiska innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA.

Kontakt:
Martin Friis
martin.friis@teknikforetagen.se

Aktuellt

Digitala Stambanan möjliggör framtidens värdeskapande Produktion2030
22 december 2020

Framtidens värdeskapande grundar sig på data och information. Om våra industrier ska överleva och kunna konkurrera med resten av världen behöver vi nu en digital stambana.

DigitalaStambanan Projekt med Produktion2030
19 juni 2019

Det talas mycket om Digitala Stambanan, samarbetsprojektet mellan de strategiska innovationsprogrammen Produktion2030 och PiiA (ProcessIndustriell IT och Automation). Nedan tänkte jag förklara lite om bakgrunden till och tankarna bakom satsningen.