4S – Standards and Security for Smart Swedish Industry

I takt med att processer och kommunikation inom industrin blir allt med digitaliserade behövs nya standarder för säker och tillförlitlig dataöverföring. Denna utmaning undersöker projektet 4S.

Sverige satsar stort på nationella forskningsinitiativ relaterade till Industri 4.0, till exempel Produktion2030. Sverige har också olika nationella standardiseringsorganisationer. Nu behövs en nationell plattform som kombinerar dessa två och möjliggör för resultaten att bli internationellt erkända inom ISO/IEC-standarder. Detta är målet för 4S; att vara en nationell plattform där forskningsresultat och standardiseringsinitiativ kan få ömsesidigt utbyte av varandra.

 

Medverkande aktörer är bland andra Produktion2030, PiiA, SIS, SEK, Lunds tekniska högskola, ABB och Scania.

Standarder för industrins digitalisering kunskapsseminarium

Den 12 april genomförde Produktion2030 ett kunskapsseminarium om standarder för industrins digitalisering och innovation på Teknikföretagen. Vikten av standardisering i arbetet med industrins digitalisering kan inte nog betonas, något som samtliga föreläsare var helt eniga om. I arbetet med detta har projektet 4S en avgörande roll för hur Sverige kan påverka utvecklingen för standarder inom industrin.

Vad händer I Europa? Final Report of the Joint MSP/DEI WG – November 2018

Final Report of the Joint MSPDEI WG - November 2018 Produktion2030

The final report with proposed concrete actions at EU level and implementation means, including existing tools, and providing an estimation of the budget and resources needs, to be presented to the MSP and to the High-Level Governance Meeting of the European Platform of National Initiatives on Digitising Industry by November 2018.