Plattformen ökar transparensen för effektiv återvinning, helt i linje med FNs globala mål

Projektet Material Passport: A digital platform for manufacturing industry to implement Circular Production Systems (CEPort) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

Projektledare Amir Rashid, KTH, berättar:

CEPort är en digital plattform som genererar ”materialpass” för implementering av cirkulära produktionssystem, CPS. CPS krävs för att möta industrins utmaningar som resursbrist, prissvängningar och hållbar utveckling.

Traditionellt är informationshanteringssystem i industrin inte utformade för värdeåterhämtning och det finns alltid en risk för intrång när information delas mellan aktörer längs värdekedjorna och mellan handelsnivåer. Även om tillverkningsindustrin är känd för att vara effektiv när det gäller hantering av produktdata, har datahanteringssystemen sällan utformats för att underlätta ett cirkulärt flöde av produkter eller material. Projektet CEPort syftar till att lägga en grund för att utveckla en digital plattform som underlättar implementeringen av cirkulära produktionssystem.

– Plattformen säkrar kommunikationen mellan värdekedjor så att rätt återvinningsaktivitet används. Den ökar transparensen för effektiv återvinning, helt i linje med FNs globala mål för hållbar utveckling, säger Amir.

12 projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik.

Taggar: