Du läser
Passa på att sätta sig in i digitaliseringens möjligheter och teknologier

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Passa på att sätta sig in i digitaliseringens möjligheter och teknologier

  • Det nya corona-viruset påverkar alla delar av samhället, inte minst tillverkningsindustrin. Produktion2030 bad några produktionsforskare svara på tre snabba frågor och dela med sig av sina tankar och idéer kring utvecklingen.

Gunilla Franzén Sivard, Industriell produktion, KTH

– Hur går dina tankar kring det som händer i det nya corona-virusets spår?

Viruset har satt stort fokus på behovet av att kunna kommunicera på distans. Förmågan att hantera digital information och kommunikation kommer att i allt högre grad påverka ett företags möjlighet att konkurrera. Jag tänker exempelvis att man för att snabbt kunna hantera kommande kriser kommer ha behov av mer flexibla och transparenta värdekedjor där intressenter kan få en snabb och tydlig överblick av vilken partner som kan bidra med vilket värde.

– Vilka är dina rekommendationer till svensk tillverkningsindustri under rådande omständigheter?

Håll i, Sverige kommer att gå ut snabbare ur krisen tack vare sin smitthanteringsstrategi och då finns möjlighet att ta nya marknader!

– Finns det något svenska företag bör passa på att göra nu?

Passa på att sätta sig in i digitaliseringens möjligheter och teknologier och vad den ställer för krav på företaget för att det ska kunna bli en stark spelare i det framtida digitala landskapet.

→ Läs fler forskares tankar om corona-krisen här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.