Öppen innovation i industrin

UTLYSNINGSPERIOD: 2017-02-16 —› 2017-03-22

Vinnova genomför en satsning på öppen innovation inom digitalisering av svensk industri. Målet är att stärka innovations- och utvecklingssamarbetet mellan större företag och små innovativa företag i digitaliseringens framkant.

Öppen innovation i industrin

UTLYSNINGSPERIOD: 2017-02-16 —› 2017-03-22

Vinnova genomför en satsning på öppen innovation inom digitalisering av svensk industri. Målet är att stärka innovations- och utvecklingssamarbetet mellan större företag och små innovativa företag i digitaliseringens framkant.

Vad kan man söka för?

Små företag: för kostnader då de tillsammans med stora företag genomför aktiviteter för skalbara affärer med nyskapande digitala varor och tjänster

Stora företag och samarbetsorganisation: för kostnader för att koordinera öppna innovationsprocesser

.

Vem kan söka?

Små företag: aktiebolag med verksamhet i Sverige som har maximalt 49 anställda. Om företaget ingår i en koncern får koncernen ha högst 49 anställda.

Stora företag: aktiebolag med verksamhet i Sverige som har minst 250 anställda eller en årsomsättning över 50 milj euro

Samarbetsorganisationer: organisationer som är juridiska personer och som har expertis att koordinera och processleda öppen innovation med små och stora företag

.

Hur mycket kan sökas?

Total budget för utlysningen är 12 miljoner kronor.

.

Viktiga datum

Öppningsdatum: 15 mars 2017
Sista ansökningsdag: 22 mars 2017
Beslutsdatum: 7 juni 2017
Datum för projektstart: 15 juni 2017

Tidigare utlysningar

Utlysning 6: Test- och demonstrationsprojekt vår 2017

Utlysning med max sökt belopp 8 Mkr har deadline den 31 mars 2017. Syftet med denna utlysning är att ge stöd till test- och demonstrationsprojekt, för ökad digitalisering i industriell produktion.